Főoldal / Hírek


SZERENCSI KORMÁNYABLAK ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE/ Letölthető -pdf
2019.december 03.
LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .december 03.

Meghívó
2019.december 02.

Gyertyagyújtás Advent első vasárnapján
2019.december 3.

Az alkalom elején Vargáné Barna Andrea tanító ismertette az Advent jelentését. Az Advent az egyházi év kezdete és egyben Jézus eljövetelének várakozási időszaka is. Advent első vasárnapján kezdődik az egyházi esztendő. Az elkövetkezendő négy hét pedig a várakozás időszaka, lelki felkészülés Jézus születésére, második eljövetelére.

Az első adventi koszorút egy német, protestáns lelkész állította 1839-ben, 28 gyertyát tűzött rá: 24 pirosat a hétköznapokra és 4 fehéret a vasárnapokra.

A koszorú kör alakja Isten végtelen szeretetére, mindent átölelő karjaira utal.

Az egymással szemben álló gyertyák Isten szeretetének a jelét, egy keresztet alkotnak. A koszorú zöld ágai annak az életnek és a reménynek a jelképei, amit Jézus Krisztus ajándékoz nekünk. Ezért úgy kell hozzá ragaszkodnunk, mint az ágak a fa törzséhez. A négy gyertya Advent négy hetét szimbolizálja, melyek közül három lila színű – az ima, a bűnbánat és a készülődés színe –, egy pedig rózsaszín, ami a harmadik vasárnap kerül meggyújtásra, amikor a készülődés és várakozás félúton átlépett. A vasárnaponként meggyújtott gyertyák jelképezik a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

Őt követte Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus, aki ünnepi gondolatait mondta el.

A Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 5. a osztálya ünnepi műsorát hallgathatták meg a nagy számú részt vevők, végül dr. Szemán Ákos polgármester és Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus meggyújtották az első adventi gyertyát.

Végezetül a szervezők, hogy még hangulatosabbá tegyék ezt az estét, mindenkit szeretettel vártak egy forró teára és egy kis süteményre.


Meghívó
2019. november 25.

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
2019. november 21.
A képre kattintva
a meghívó nagyobban is letölthető!

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .november 28.

A képre kattintva a tájékoztató szövege nagyobban is olvasható!

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .november 20.

Sertéstartók járványvédelmi készültségének javítása./További részletek letölthetők -pdf


II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 113. évfordulója
2019. november 16.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. október 28-án II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 113. évfordulójának megszervezte a fáklyás felvonulást. A felvonuláson részt vevők a Községháza elől indultak és fáklyákkal vonultak a Zöld ABC falán levő Rákóczi-emléktábláig.

A megemlékezés kezdetén dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a megjelenteket, méltatta II. Rákóczi Ferencet és elmondta, hogy 2019 a Rákóczi-emlékév és Kásler miniszter úr támogatásával rövidesen Rákóczi-szobrot állítanak.

A köszöntő után a Taktaharkányi Népdalkör műsorát hallgathatták meg a jelen levők Bárány Zoltán vezetésével.

Utánuk Filáné Bodó Erzsébet ismertette Rákóczi hamvainak hazahozatalát. Ebben elhangzott, hogy II. Rákóczi Ferenc utolsó magyarországi diadalútjából Harkány is kivette részét. A szent hamvakat szállító vonat október 28-án éjféltájban hagyta el Miskolc pályaudvart, s községünk határában 12:30 perckor robogott át, éjfél után. A község lakossága az állomásnál 70 fáklyafény mellett néma hódolattal üdvözölte a hazatért dicső hősök hamvait, a toronyban pedig zúgtak egyházunk harangjai, míg a vonat határunkon áthaladt. Szép, csendes, holdvilágos, bárányfelhős őszi éjszaka volt ez, melynek történelmi jelentőségét misztikus fénnyel ragyogták be a tokaji, tarcali, mádi, tállyai, szerencsi, bekecsi hegyek tetőin rakott örömtüzek lobogásai. Az örömtüzek lángjait jól láthatták és megilletődve hódoltak a hősöknek községünk akkor élő lakosai. Szerencsen fél óráig állt a vonat, majd Sárospatak fogadta díszkivilágítással, hogy Kassán, illetve Késmárkon helyezzék a hamvakat örök nyugalomra.

A történet meghallgatása után az emléktábla alatt koszorút helyezett el Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.


Meghívó
2019.november 06.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2019. november 11-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


OKTÓBER 23-I ÜNNEPSÉG
2019. október 25.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os évi forradalom és szabadságharc 63. évfordulójának emlékére rendezett ünnepi megemlékezést Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd dr. Szemán Ákos polgármester mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi program első pontjaként Nagy Attila mondott verset, majd a Taktaharkányi Népdalkör előadását hallgathatták meg Bárány Zoltán vezetésével. Utánuk a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak ünnepi műsora következett. Közreműködtek még Bíró Mirjam és Bíró Ingrid. Felkészítőjük: Jakabné Madarasi Ilona és Vargáné Verba Ildikó osztályfőnökök, valamint Ördög Melinda tanárnő. Az ünnepi dekorációt: Vargáné Verba Ildikó és Rontó Rózsa Margaréta tanárnők készítették.

Az ünnepség a Taktaharkányi Községi Kórus műsora következett. Zongorán kísért a kórus vezetője Nagy Attila ének-zenetanár, karnagy.

A Szózat eléneklése után a részt vevők átvonultak az 1956-os emlékműhöz, ahol Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata koszorúját helyezték el a Képviselő-testület tagjai.


Meghívó
2019. október 25.

Meghívó
2019.október 24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését2019. október 28-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. október 22.

A november 1-jei ünnephez kapcsoló nyitvatartási és hulladékszállítási rend/ Letölthető*pdf.


Meghívó
2019 .október 17.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. október 17.

Az október 23-i ünnephez kapcsoló nyitvatartási és hulladékszállítási rend/ Letölthető*pdf.


Megalakult a Képviselő-testület
2019. október 19.
A térségben elsőként Taktaharkányban alakult meg a 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testület.
Az ülés kezdetén a jelen lévők elénekelték a Himnuszt, majd dr. Szemán Ákos polgármester felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, Dankó Istvánnét, hogy ismertesse a választás eredményét és adja át a megbízóleveleket.
Dankó Istvánné elmondta, hogy a választáson minden rendben történt, a választópolgárok száma 2793 fő volt, ebből megjelent 1246 fő, mely 44,61% részvétel

A polgármester dr. Szemán Ákos lett, aki 1163 szavazatot kapott, képviselők lettek: Vámosi László 738 szavazattal, dr. Szikszai Elek Sándor 696 szavazattal, dr. Kiss Gábor 573 szavazattal, Nemes Dezső 513 szavazattal, Nagy Attiláné 471 szavazattal, Dojcsák Barna 453 szavazattal. Az eredmény ismertetését követően átadta a megbízóleveleket.

Az 1. napirendi pontban az eskütétel következett, először a képviselők, majd a polgármester tette le az esküt. Az eskütétel után Fodorné Mészáros Klára református lelkipásztor és Szarvas Péter római katolikus plébános kérte Isten áldását a Képviselő-testületre.

Az igei szolgálat után dr. Szemán Ákos polgármester mondott beszédet, melyben megköszönte a támogatást helyi és megyei szinten egyaránt. Megköszönte a család és a munkatársak támogatását is. Ismertette elképzeléseit a következő 5 évre, melyek megegyeztek a választási szórólapján olvasható célokkal. A célja az, hogy Taktaharkány a térség élen járó települése legyen, ahol a jó szándékú, gyermekeiket példásan nevelő, időseikre figyelő, a munkát szerető emberek élnek, akiknek jó itt élni, és ilyen emberek ide is szeretnének költözni. Taktaharkány legyen egy olyan település, ahol egymásra figyelő, egymás gondjainak hordozását segítő, egymást szerető emberek élnek, ahol a közösségek összetartják a polgárokat és ahova jó tartozni.

Elmondta, hogy minden cselekvésében településünk, a taktaharkányi embereknek, a taktaharkányi érdekeknek és a keresztény értékeknek a szolgálata fogja vezérelni. Vallotta, hogy a sikerek mögött mindig ott rejtőzik a jó Isten kegyelme, majd azzal zárta beszédét, hogy soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség.

A 2. napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben meghatározta, hogy egy alpolgármestert választ, valamint összevonta a korábbi két bizottságot Költségvetési és Szociális Bizottság néven. Ebben csak képviselők dolgoznak, ezáltal minden képviselő részt tud venni minden képviselő-testületi és bizottsági döntés meghozatalában. Majd önkormányzati feladatok felügyeletére két tanácsnoki tisztséget hozott létre.

A 3. napirendi pontban a Képviselő-testület a polgármester és a jegyző javaslatára módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben meghatározták, hogy a korábbi havi egy nap helyett, minden szerdán 15.00–17.00 óra között tart a polgármester és a jegyző fogadóórát, ezen túl bejelentkezés alapján bármikor.

A 4. napirendi pontban a Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, egyhangú, 7 igen szavazattal Vámosi Lászlót alpolgármesternek megválasztotta. Ezt követően Vámosi László letette az alpolgármesteri esküt és átvette a megbízólevelet.

Az 5. napirendi pontban a Képviselő-testület megválasztotta a Költségvetési és Szociális Bizottság elnökévé Nagy Attiláné, tagjaivá Dojcsák Barna, dr. Kiss Gábor, Nemes Dezső és dr. Szikszai Elek Sándor képviselőket.

A 6. napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a polgármesteri illetményről és költségtérítésről, valamint alpolgármesteri tiszteletdíjról és költségtérítésről.

A 7. napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet.

A 8. napirendi pontban a Képviselő-testület a Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Tanácsába dr. Szemán Ákost, Dojcsák Barnát, dr. Kiss Gábort, Nagy Attilánét, dr. Szikszai Elek Sándort és Vámosi Lászlót delegálta.

A 9. napirendi pontban a Képviselő-testület az Önkormányzat képviseletében a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola Intézményi Tanácsába 2024. szeptember 30-ig terjedő időszakra dr. Szemán Ákost és Dojcsák Barnát delegálta.

 A 10., Egyebek című napirendi pontban dr. Béni Gyula jegyző felhívta a figyelmet a vagyonnyilatkozatok benyújtására, majd Vámosi László alpolgármester A polgármester úr című könyvet adta át dr. Szemán Ákos polgármesternek egy gratuláló bejegyzéssel, melyet minden képviselő aláírt.


Archívum: 2019|2018|2017|2016|2015|2014


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

© 2014-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.