Főoldal / Hírek
A Magyar Kultúra Napja 2016. január 22. Apáczai Csere János Általános Iskola
2016. február 3.

2016. februári orvosi ügyeleti beosztás
2016. február 01.
2016. februári orvosi ügyeleti beosztás »

KÖZLEMÉNY/letölthető *pdf
2016. február 01.

Ingyen szén-monoxid-érzékelők a katasztrófavédelemtől

Február 1-jén a katasztrófavédelem a hivatalos Facebook-profilján játékot indít, amelyben összesen 200 darab, egyenként 10 ezer forint értékű szén-monoxid-érzékelőt lehet nyerni. A profil a facebook.com/bmokf.hivatalos címen érhető el.

Sajnos nem telik el nap anélkül, hogy a médiában ne hallanánk arról, hogy valaki szén-monoxid-mérgezést szenvedett. Csak 2016 januárjában hetven alkalommal riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, csaknem ötvenen szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, öt emberen pedig már nem lehetett segíteni.

A katasztrófavédelem Országos Tűzmegelőzési Bizottsága az egyik legfontosabb feladatának tekinti a szén-monoxid-mérgezéses esetek számának a visszaszorítását és az emberek széles körű tájékoztatását ebben a témakörben. A hatékony tájékoztatás érdekében a katasztrófavédelem hivatalos Facebook-profilján játékot indítunk, amelyben két héten keresztül összesen kétszáz szén-monoxid-érzékelőt nyerhetnek azok, akik a különböző feladatokat a legjobban teljesítik. Február 1-jétől 14 napon keresztül napi 14 érzékelő talál gazdára, a játék utolsó napján pedig 18 érzékelőt lehet megnyerni.

Érdemes tehát február elsejétől figyelni a katasztrófavédelem hivatalos Facebook-profilját.
facebook.com/bmokf.hivatalos

A szén-monoxid-érzékelőket a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. biztosította a katasztrófavédelem Országos Tűzmegelőzési Bizottsága részére.


Taktaharkányi Romatűz Egyesület
2016. január 28.


2016. január 21-én megalakult községünkben a Taktaharkányi Romatűz Egyesület.

A szervezet célja, hogy támogassa, és ápolja a roma kultúrát.

Elnök: perei Bóni György


Összefogás a taktaközi települések között
2016. január 28.

2016. január 22-én a Taktaköz térség polgármestereivel tanácskozott dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő, a kistáj előtt álló kihívásokról. Fő célként fogalmazódott meg az együttműködés a települések erősebb érdekképviselete érdekében.


A magyar kultúra napja 2016. 01. 22. / Képek
2016. január 28.

A magyar kultúra napját 1989. óta ünnepeljük meg január 22.-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
E jeles alkalom előtt tisztelegtek a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola tanulói ünnepi műsorral, megemlékezéssel vegyes évfolyami felállással, valamint a Hetedik osztályosok részvételével iskolánk is részt vett az országos „Együtt Szaval a Nemzet” programban, amely idén is több százezer diákot kapcsolt össze közös szavalással.


Meghívó
2016. január 23.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2016. január 25-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom. További részletek»


Újévi vállalkozói köszöntő és fogadás / Képek
2016. január 14.

2016. január 14-én volt a településünk vállalkozóinak összejövetele a Művelődési Házban, ahol
dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte az összegyűlteket, megköszönte jelenlétüket, valamint a településen, a településért végzett munkájukat, és azt hogy tevékenységüket itthon végzik, községünkben bejelentve.

A köszöntő célja a találkozás, a beszélgetés, az információcsere és az, hogy megköszönje az Önkormányzat azt a jelentős bevételt, amelyet a helyi vállalkozások az iparűzési adóval és a gépjárműadóval nyújtanak. Elmondta, hogy az iparűzési adóbevétel 2015-ben 2014-hez képest 7 millió forinttal, a gépjárműadó-bevétel 2015-ben 2014-hez képest 10 millió forinttal növekedett.

Ismertette a polgármester, hogy Taktaharkány a térségben a legjobb adózási környezetet biztosítja vállalkozásainak, hiszen a helyi iparűzési adó 1,6%-os, mely nagyon alacsony, hiszen a térségben, de a megyében is a legtöbb helyen 2%-os. Emellett nálunk nincs sem építményadó, sem telekadó, sem az újonnan bevezethető települési adót, amellyel néhányan riogattak 2014 végén.

A településvezető felhívta a figyelmet arra, hogy 2016 a pályázatok éve, így mindenki, aki fejleszteni szeretne, az éven léphet egyet előre, komoly forrásokhoz juthat. Kérte a részt vevőket, hogy terveiket minél hamarabb állítsák össze és keressenek fel pályázatírókat, hogy le ne maradjanak a fejlesztésekről.

A jelenlévők a Spry Dance Club táncműsorát, illetve a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola két jelenlegi és egy volt tanulójának (Rabócz Zsófia, Bukovenszki Liza, Lukács Anna Szilvia) ének előadását élvezhették, amelyet pezsgőzéssel, továbbá svédasztalos fogadással egybekötött kötetlen beszélgetés követett.


Közszolgálati dolgozók, önkormányzati megbízattak újévi köszöntője és értekezlete
2016. január 07-12..

Dr. Szemán Ákos polgármester 2016. január 7-én köszöntötte településünk közszolgálati dolgozóit, majd 12-én az önkormányzati megbízottakat (utcabizalmikat) a Művelődési Házban. Értékelte a 2015. évet és célokat jelölt meg a 2016. évre. A 2015. év a 2014-ben megválasztott önkormányzati vezetés első teljes éve volt, melyet tanulóévnek nevezett a polgármester. Rengeteg célt elértek, lényegében a választási programból lett polgármesteri program 65-70%-a megvalósult az első évben. A nagyobb beruházások közül elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztító telep, melynek nagyobb része erre a ciklusra esett. Sok vita kíséretében a vállalkozóval, amely a garancia időben is folytatódik a nem megfelelő helyreállítások miatt. A ciklusra már csak a befejezése esett az Egészségház felújításának sajnos, így nem lehetett belenyúlni a rossz tervezésbe, az alapterület-csökkentésbe és az eleve salétromos épület felújításába.

Megvalósult a teljes foglalkoztatás csúcsidőszakban, ami gyakorlatilag 8 hónapot jelentett, 340 ember alkalmazásával a közmunka programban. Ennek több haszna van, de amit kifejtett, az az 50 milliós beruházási támogatás, amely a program eredménye a traktortól, teherautótól kezdve, a ravatalozó és a könyvtár előtetején át, a GAMESZ felújításán keresztül a mezőgazdasági, erdősítési, külterületi utak karbantartási programig. Azon dolgozott, hogy azok, akik közszolgálati jellegű munkát végeznek közfoglalkoztatottként, azoknak végzettségüknek megfelelően, a munkakörhöz illeszkedő bér felé emelje a fizetéseket. Sok embernek térítette el így felfelé a bérét, amit 2016-ban is folytatni szeretne.

Sikerült sok-sok év, több, mint egy évtized után rendkívüli kormányzati támogatást is kapni, amely 2015-ben 28,7 millió forint volt. Megvalósult a térfigyelő kamerák bővítése és az országban a legnagyobb összegként 39 millió forintot nyertünk a Konyha felújítására, mely 2016-ban valósul meg. Pályázatot nyertünk az utak felújítására is, melyek közül 10-12 utca 2016-ban fog megújulni.

2016 a pályázatok éve, így nagyon sok pályázatot szeretne benyújtani és ezzel igyekezni felzárkóztatni a települést olyan szintre, ahol azt mondhatjuk a község olyan, ahol jó lenni.

Beszédében megköszönte a részt vevők egész elmúlt éves munkáját és eredményes, boldog új évet kívánt egy pohár pezsgővel mindenkinek.


Ülésezett a Polgárőrség Közgyűlése
2016. január 11.

2015. december 11-én összeült a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet Közgyűlése évzáró ülésére.
Az ülésen dr. Szemán Ákos, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet elnöke megköszönte az eddigi, 2011 őszi megválasztása óta megnyilvánult és 2015 tavaszi újraválasztásakor megerősített bizalmat az egyesület elnöki feladatainak ellátására. Nagyon sok mindent elértek együtt az elmúlt négy évben.

Több, mint 3 millió forint működési és programtámogatás érkezett a Kormánytól.Az Országos Polgárőr Szövetségtől, valamint a Megyei Polgárőr Szövetségtől pedig több, mint 2,3 millió forintot kapott az egyesület. Ezekből a pénzekből újították fel az irodát és döntően ezekből a forrásokból biztosították az egyesület működésének és rendezvényeinek anyagi hátterét. 2014-ben pedig egy 6,2 millió forint értékű Suzuki gépkocsit nyertek pályázati forrásból. Tagságuk megerősödött, az aktív, szolgálatba járó polgárőrök száma 32, ezen túl vannak kiegészítő feladatokat ellátó polgárőrök is (térfigyelő szolgálat, pedagógusok ifjúsági szolgálata a nyári táborokban stb.).

Úgy gondolta dr. Szemán Ákos, hogy jobb, ha nem egy ember visel minden vezető tisztséget, hiszen jelenleg a Sportegyesület beindítása miatt elvállalta annak elnökségét is, azt pedig nem szeretné és ezt a tavaszi tisztújításkor is elmondta, hogy amiért kevesebb ideje jut a Polgárőrségre, annak az egyesület lássa kárát. Megköszönve az eddigi bizalmat, javasolja, hogy az egyesület elnöke 2016. január 1-től Nemes Dezső legyen.

A Közgyűlés az ülésen módosította a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet Alapszabályát és ellenszavazat nélkül megválasztotta az egyesület elnökévé Nemes Dezsőt. Megbízatása az Elnökség megbízatásának végéig, 2017 tavaszáig tart. A Taktaharkányi Polgárőr Szervezet tiszteletbeli elnöke dr. Szemán Ákos lett.

Az ülésen részt vett Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is, aki köszöntötte a részt vevőket. Megköszönte dr. Szemán Ákos egyesületi elnöki munkáját és gratulált az új elnöknek. Elmondta, hogy tudni kell letenni egy tisztséget, ha túl sok a feladat és feladat van bőven. Annál is inkább, mert szeretné, hogy ha majd letelik a Megyei Polgárőr Szövetségben az elnöki megbízatása, akkor az utódja dr. Szemán Ákos legyen, aki most az elnökhelyettes. Örömhírként bejelentette, hogy 2016-ban lesz 25 éves az Országos Polgárőr Szövetség, mely alakalomból a Megyei Polgárőr Napot a mozgalom egyik alapító települése, Taktaharkány rendezheti, hiszen Szatmári Gyula kezdeményezésével indult el vidéken a Polgárőrség.

Dr. Szemán Ákos értékelte az elmúlt év teljesítményét, mely a Tallós Ferenc alelnök által összeállított statisztika szerint 3016 óra szolgálatot jelentett, melyeket a közterületi járőr- és figyelő szolgálat, a jelzőőri tevékenység és a rendezvények biztosítása jelentett. Ez a szám duplája az első elnöki évében összesített számmal, tehát nagyon jól dolgoznak a polgárőrök és öröm az is, hogy vannak új tagjelöltek is. Az elmúlt évben a legtöbb szolgálati óra teljesítéséért a „Legaktívabb Taktaharkányi Polgárőr” kitüntetést kapta Bodnár Károly. Elismerést vehetett át minden, az elmúlt évben szolgálatot adó polgárőr.

Csóra György megyei elnökként a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet alelnökeit, Aranyosi Lajost, id. Juhász Józsefet, Madarasi Ferencet és Tallós Ferencet tüntette ki.

Az ülés az éves munka megköszönéseképpen vacsorával zárult.


Köszöntő!
2015. december 31.

Áldott, békés, sikerekben gazdag boldog új évet kíván Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében településünk minden polgárának:

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Teremfoci Torna Taktaharkányban.Képek
2016.
január 05.

A Taktaharkányi Sportegyesület és lelkes sportbarátok szervezésében nyolc felnőtt férfi, két női, és két általános iskolás csapat vett részt a 2015. december 28-ai tornán, melyen kb. 70 taktaharkányi ember húzott magára szerelést. Az iskolai tornaterem méretei miatt Torino-kapura játszottak a csapatok, de így is nagyon színvonalas, jó mérkőzéseket láthattak a kilátogatók.
A tornát dr. Szemán Ákos polgármester nyitotta meg, majd elkezdődött a 4-4 fős csapatok versenye. A tornát az Esélyetek SE csapata nyerte, a tavalyi bajnok Serdülő II ezúttal második helyezést ért el, a harmadik a Verhetetlenek csapata lett.
A szervezők helyben készítették el az ebédet is, hiszen a mérkőzések sötétedésig tartottak.

A gólkirály Horváth Lajos lett, 20 góllal. Több harkányi fiatal mellett képviseltette magát a tornán a Polgármesteri Hivatal csapata is dr. Béni Gyula jegyző vezetésével. A két általános iskolás lány, illetve fiú csapat is nagyon jó mérkőzést játszott egymás ellen. A hangulat kitűnő volt, mindenki nagyszerűen érezte magát, emellett igazi sportértéke is volt ennek a napnak!

A tornán készült képekről bővebben: https://www.facebook.com/groups/464450313623517/


KMB TÁJÉKOZTATÓ!
2016. január 5.

Taktaharkány Körzeti megbízott: Vinczéné Székely Edina r.tzls.

Körzeti megbízott iroda: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 7.szám

Szolgálati mobil: 06-20/462-6974

Telefonszám: 06-47/378-002

E-mail cím: weiszn@borsod.police.hu

Fogadóóra: Szerda 09:00-11:00


Lakossági tájékoztató!
2015. december. 31.

2016 januári orvosi ügyeleti beosztás!»


Mindenki karácsonya, adventi gyertyagyújtások
2015. december 31.
A 2015. év utolsó hónapja bővelkedett programokban. Próbáltunk kedvezni kicsiknek és nagyoknak, figyelembe venni, hogy a hagyományoktól sem térjünk el és az előző évekhez képest valami új színt vigyünk a falu életébe! Utóbbit érthetjük szó szerint is, hisz nagyobb intézményeink új díszkivilágítást kaptak, melyek jelezték a karácsony közeledtét, fokozták az ünnepi hangulatot.

Az iskolával szembeni Nemzeti Összetartozás Parkban felállítottuk Taktaharkány karácsonyfáját, koszorút készítettünk, ahol négy vasárnapon át ünnepi műsor kíséretében gyújtottuk meg az adventi gyertyákat. További részletek»


Mindenki karácsonya! /Képek
2015. decembe r 13.
A képre kattintva további részletek is olvashatók!

Karácsonyi köszöntő!
2015. december 23.

Áldott, békés, boldog karácsonyi ünneplést kíván
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
a település minden polgárának:

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Adományosztás a Szociális Szolgáltató Központban
2015. december 30.

Szerencsi Járási Hivatal, Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány (ADRA) , Hetednapi Adventista Egyház Szerencsi Gyülekezete, Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.
A fent említett szervezetek, intézmények jóvoltából adományozott, ruhaosztás zajlott 2015.12.17.-én a Szociális Szolgáltató Központ épületében. A ruhaosztáson szociálisan rászoruló családok vehettek részt, ezzel a kezdeményezéssel is szeretett volna a helyi önkormányzat hozzájárulni a mélyszegénységben élők megsegítéséhez.


Adventi Hangverseny
2015. december 30.

Újabb támogatások az Önkormányzatnak!
2015. december. 29.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2015. december 18-i döntése alapján Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 16.742.598 Ft rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatást kapott. A miniszterek 2015-ben már a második rendkívüli támogatást biztosították az Önkormányzatnak, hiszen 2015 szeptember 24-én 12.000.000 Ft többlet támogatást már utaltak Taktaharkánynak.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Önkormányzat Konyhájának (Magtár u. 17.) felújítására 2015. december 12-én 39.326.097 Ft támogatást biztosított, melyből 2016 nyarán fog megújulni és válik modernebbé a Konyha. Ez az összeg az országban a legnagyobb, hiszen a rendelkezésre álló 1 milliárdos forrásból Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kapta a legtöbb támogatást.


Lakossági tájékoztató!
2015. december. 22.

Dr. Kiss Gábor értesíti a betegeit, hogy 2015.12.23-án a rendelés délelőtt 7-11 óráig lesz!


Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
2015. decembe r 19.

2016-ban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az ÉMRHK Kft. minden páratlan hét péntekén végzi. Az első gyűjtési nap 2016. január 22.


ADVENTI HANGVERSENY
2015. december 21.

Adventi hangversenyt hallhatott a közönség négy kórus részvételével, a Taktaharkányi Művelődési Házban 2015. december 20-án. A Mádi Községi Kórus, a Mezőzombori Községi Kórus, a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör, és a házigazda Taktaharkányi Községi Kórus teremtett meghitt, karácsonyi hangulatot az előadott dalokkal, versekkel. A koncert záró akkordjaként a Csendes éj hangzott el a közönség és a kórusok együttes előadásában. Az ünnepi hangversenyt követve a helyi napközi ebédlőjében egy kis szeretetvendégség várta az előadókat, ahol dr. Szemán Ákos polgármester köszönetét fejezte ki a vendégkórusoknak, hogy ellátogattak településünkre, valamint méltatta vezetőjüket Nagy Attilát, hogy Taktaharkányban közel egy évtizede tartja össze a kis közösséget.


ADVENTI HANGVERSENY
2015. december 16.
A képre kattinva a további részletek is olvashatók!

Ünnepi Hangverseny
2015. december 14.

2015. december 20-án (vasárnap) 16:00-tól
Községi Kórusunk és meghívott vendégei tartanak
Ünnepi Hangversenyt a Művelődési házban.
Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk !


Meghívó
2015. december 16.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2015. december 21-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

További részletek»

 


Szelektív Hulladék Összegyűjtése
2015. december 18.

Tisztelt Lakosság !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szelektív hulladék 2016. január 1-je helyett 2015. december 31-én kerül összegyűjtésre a településen !


Programok a Művelődési Házban /november-december/
2015. november 24.

Programok, és programváltozások a Taktaharkányi Művelődési Házban
2015. November-December

Programok:
- november 28. 18:00 Civilek bálja - batyusbál
- november 29. 17:00 - Nemzeti Összetartozás Park (iskolával szemben) - Adventi gyertyagyújtás
- VÁLTOZÁS ! December 4.! péntek ! A mikulás házhoz megy! (kérjük a csomagokat felcímkézve Szerdáig, azaz December 2.-ig leadni a Művelődési Házban!)
- December 6. 17:00 - Nemzeti Összetartozás Park (iskolával szemben) - Adventi gyertyagyújtás
- December 13. 15:00 Mindenki Karácsonya a Művelődési Házban. Karácsonyi vásárral egybekötött karácsonyi műsor!!
- December 20. vasárnap 15:00 A Községi Kórus Adventi Hangversenyt ad a helyi Művelődési Házban, majd 17:00-tól Adventi gyertyagyújtás a Nemzeti Összetartozás Parkban.
Minden kedves érdeklődőt, kikapcsolódni vágyót várunk sok szeretettel !


A múlt hét folyamán bővült a közvilágítás
2015. decembe r 14.

2015. december 10-én az áramszolgáltató három új lámpatestet szerelt fel, sötét sarkak világosabbá tétele céljából (Szabadság utca–Kazinczy utca sarka, Ady Endre utca első oszlopa, Magtár épület sarka). Emellett az áramszolgáltató kicserélte az összetört lámpatesteket.Előkészületek a Mindenki Karácsonyára
2015. decembe r 9.

Már javában zajlanak az előkészületek, ünnepi dekorációk, a vásár standjainak felépítése stb, a Művelődési Házban, és annak udvarán !
Részletes program:

Sok szeretettel hívunk és várunk Mindenkit a 2015-ös év - "Mindenki Karácsonya" - ünnepi műsorra.
Időpont: 2015. december 13.
helyszín: Művelődési Ház
Kapunyitás: 14:00
Program:
T
ovábbi részletek»


Bursa Hungarica
2015. december 9.

Bursa Hungarica pályázat eredményei: További részletek»


Közmeghallgatás 2015. november 13.
2015. decembe r 9.

Dr. Szemán Ákos polgármester beszámolt a 2014-es választások óta eltelt időszak eredményeiről, majd ezt követően a megjelent lakosok tehették fel kérdéseiket,fogalmazhatták meg észrevételeiket.

Elmondja, hogy ezen időszak eredményeiről készült a Taktaharkányi Hírmondónak egy Külön száma, melynek címe, „Az első év”. Ennek a pontjait ismerteti az első napirendi pontban. Már ez az újság is egyike azoknak a változtatásoknak, melyet a Képviselő-testülettel a ciklus első évében megvalósítottak. A tervben a Taktaharkányi Hírmondó negyed évenként történő megjelenése szerepelt, de sikerült két havonta tartalommal megtölteni. További részletek»


Mozgókönyvtári szolgáltatás
2015. decembe r 9.

Értesítjük a község lakosságát, hogy településünkön lehetőség van, úgynevezett mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételére. Elsősorban a téli időszakban az időskorú, mozgásában korlátozott, beteg emberek, illetve kismamák részére nyújtott szolgáltatás lényege, hogy mindenkinek lehetősége nyíljon az olvasásra. A térítésmentes lehetőség keretében a 06-47/578-020 telefonszámon a könyvtárossal egyeztetve lehet könyvet/könyveket kérni, igényelni, melyet a könyvtáros a megbeszélt időpontban a település lakójához elszállít, majd a kölcsönzési határidő lejárta után elmegy érte és szükség szerint ki is cseréli.


Legyen elővigyázatos, ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik!
2015. december 8.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, miszerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlják fel a gyanútlan áldozatoknak, azonban a szolgáltatást a piaci árnál jóval magasabb áron végzik el.
A megye területén tűzvédelmi ellenőrzésre csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek ügyintézői jogosultak, akik minden esetben, egyenruhában, szolgálati igazolványuk felmutatását követően hajtják végre a szükséges ellenőrzéseket.
Az esetleges hiányosságok feltárását követően kollégáink semmilyen esetben nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével, beszerelésével és készpénzt sem kérnek, vagy fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, akivel a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!
Amennyiben az ellenőrzést végrehajtó személy önmagát előzetesen nem igazolja, kérjék tőle a szolgálati igazolvány felmutatását. Abban az esetben, ha az illető hatósági személyazonosságára, szervezeti állományba tartozására nézve kétség merülne fel, haladéktalanul értesítsék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon.

Mikulás Taktaharkányban
2015. december 7.
Izgatottan várták a taktaharkányi gyerekek, hogy bekopogjon otthonukba teli zsákjával a Mikulás. A csomagokért versekkel, énekekkel, kis tejjel és kekszekkel kedveskedtek a Télapónak, aki előtt még hosszú út áll, hogy vasárnap reggelre minden gyermek arcára mosolyt tudjon csalni a csizmákban elhelyezett meglepetésekkel, hiszen péntek este közel 100 csomagot osztott ki.

Megújul a régi Pinceklub
2015. december 7.

A hajdan az iskola pinceklubjaként működő, jó ideje használaton kívül álló, és lepusztult állapotban lévő helyiség létjogosultsága hamarosan új értelmet nyer.
A munkálatok már folynak, a közfoglalkoztatás keretén belül teljes felújítás zajlik, amelynek végén egy kondicionáló terem áll majd iskolánk diákjainak, illetve az érdeklődőknek a rendelkezésére.


Civilek bálja
2015. december 7.

2015. november 28-án került megtartásra az első Civilek Bálja a Taktaharkányi Művelődési Házban, ahol a zenét a Classic Zenekar szolgáltatta. Örömünkre szolgált az igen nagy érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, mint a bálozók több mintegy 120 fős létszáma.
A legaktívabb bálozók 4 óra körül fejezték be a táncot az első ilyen batyus bálon. Köszönjük mindenkinek a tombola felajánlásokat (a fődíjat dr. Szemán Ákos polgármester ajánlotta fel), melynek bevételét jótékony célra, az iskola konditermének felszerelésére fordítják.


2015 decemberi orvosi ügyeleti beosztás
2015. december 1.
2015. decemberi orvosi ügyeleti beosztás »

Adventi Gyertyagyújtás
2015. november 30.

2015. november 29-én, vasárnap 17:00-kor első alkalommal rendezett az Önkormányzat műsorral egybefűzött ünnepi adventi gyertyagyújtást. Fodorné Mészáros Klára református lelkész igei szolgálatában beszélt az Adventről, majd Rabócz Zsófia és Takács Orsolya énekelt karácsonyi népdalt, végül
dr. Szemán Ákos polgármester
köszönte meg a részt vevőknek a jelenlétet és méltatta az advent jelentőségét.

Ezt követően halk zene mellett került sor az első gyertya meggyújtására. A hideg időre való tekintettel a jelenlevőket forró teával kínálták a szervezők.


Archívum: 2015|2014
www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.bukovenszki.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

www.classiczenekar.hu
© 2014-2016 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.