Közérdekű adatok-Szervezeti,személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4.
Tel.: 47/378-001
Fax: 47/378-014

E-mail: titkarsag@taktaharkany.axelero.net

Választási eredmények

http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M05/T306/tjk.html

Választott vezetők

Dr. Szemán Ákos polgármester
Vámosi László alpolgármester
Dr. Kiss Gábor alpolgármester

Képviselő-testület

Dr. Szemán Ákos polgármester
Vámosi László alpolgármester
Fükő Csaba képviselő
Nagy Attiláné képviselő
Nemes Dezső képviselő
Dr. Szikszai Elek Sándor képviselő
Varga László képviselő

Pénzügyi Bizottság

Nemes Dezső elnök
Fükő Csaba tag
Ullik Béla tag

Szociális Bizottság

Nagy Attiláné elnök
Balázs József tag
Fükő Csaba tag
Kristófné Tóth Emese tag
Dr. Szikszai Elek Sándor tag

Taktaharkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Balázs József elnök
Horváth Sándor elnökhelyettes
Balázs Józsefné tag

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4.
Tel.: 47 / 378 – 001,
Fax: 47 / 378 – 014
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00–12:00
Szerda: 7.30–12.00 és 13.00–17.00
Péntek: 8.00–12.00

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadása:
Minden hónap első szerdája: 8:00–12.00 és 13:00–17.00, valamint bejelentkezés alapján előre egyeztetett időpontban.

Polgármester
Dr. Szemán Ákos
E-mail:polgarmester@taktaharkany.hu

Jegyző
Dr. Béni Gyula
E-mail: jegyzo@taktaharkany.hu

Titkársági munkatárs
Kovács Krisztina
E-mail:hivatal@taktaharkany.hu

Igazgatási és Ügyviteli Csoport

Filáné Bodó Erzsébet
főtanácsos, szociális és gyámügyi ügyintéző, csoportvezető
E-mail: szocialis@taktaharkany.hu

Juhászné Lengyel Krisztina
főtanácsos, anyakönyvvezető, népesség-nyilvántartási ügyintéző

E-mail: nepesseg@taktaharkany.hu

Túrócziné Szabó Zsuzsanna
vezető-főtanácsos, munkaügyi ügyintéző

E-mail: munkaugy@taktaharkany.hu

Kovács Krisztina
titkársági munkatárs
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu

Bodnár Petra
pályázati és szociális munkatárs

E-mail: palyazat@taktaharkany.hu

Bodnár Daniella
szociális munkatárs

E-mail: szocialis@taktaharkany.hu

Szilvási Istvánné
civil és munkaügyi munkatárs

E-mail: munkaugy@taktaharkany.huKöltségvetési és Vagyongazdálkodási Csoport

Petróné Vízkeleti Ágota
vezető-főtanácsos, gazdálkodási ügyintéző, csoportvezető

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu

Nagyné Bukovenszki Ágnes
főelőadó, gazdálkodási ügyintéző

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu

Kovács Georgina
tanácsos, pénzügyi ügyintéző

E-mail: info@taktaharkany.hu

Urbánné Varga Andrea
főelőadó, adóügyi ügyintéző

E-mail: ado@taktaharkany.hu

Miskolczi Gyuláné
készlet-nyilvántartási ügyintéző

E-mail: miskolczine@taktaharkany.hu

Balák Andrásné
készlet-nyilvántartási munkatárs

E-mail: hivatal@taktaharkany.hu

Szilvási Istvánné
civil és munkaügyi munkatárs

E-mail: munkaugy@taktaharkany.hu

Taksás Irén
pénzügyi munkatárs

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Cím: 3922 Taktaharkány, Béke u. 19.
Művelődésszervező: Kovács Annamária
Telefon: 47 / 578 – 047

KÖNYVTÁR

Cím: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
Telefon: 47 / 578 – 020; 47 / 578 - 021
E-mail: tharkany.konyvtar@citromail.hu
Könyvtáros: Pilián Delila
Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 12:00 – 18:00
Szombat: 8:00 – 12:00

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONOS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/028829

Óvodavezető: Kisné Lovas Ilona
Óvodavezető-helyettes: Nemes Sándorné

Székhely: 3922 Taktaharkány, Megyaszói u. 1/A
Telefon: 47/378-362
E-mail: szivthovi@citromail.hu

Telephely: 3922 Taktaharkány, Iskola u. 18.
Telefon: 47/378-361

EGÉSZSÉGÜGY

I. számú háziorvosi praxis:

Háziorvos: dr. Kiss Gábor
címzetes főorvos, az általános orvostan, az üzemorvostan és az egészségbiztosítás szakorvosa, az OEP felülvéleményező főorvosa
Szakdolgozók: dr. Kiss Gáborné szakasszisztens, Bárány Tiborné körzeti ápoló
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Telefon: 47/378-550
Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00–11:00
Szerda: 13:00–17:00

II. számú háziorvosi praxis:

Háziorvos: dr. Szikszai Elek Sándor
címzetes főorvos, az általános orvostan és az üzemorvostan szakorvosa
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Szakdolgozók: dr. Szikszai Elek Sándorné körzeti ápoló, szakasszisztens, Tóthné Oláh Mónika körzeti ápoló
Telefon: 47/378-544
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 7:00–11:00
Kedd: 13:30–17:30

Háziorvosi ügyelet

Ügyeletvezető: dr. Kiss Gábor
Cím: 3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 29.
Telefon: 46/398-337, 20/990-5844

Fogorvosi rendelő:

Rendel: dr. Spak Miklós fogorvos, a fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes főorvos

Szakdolgozó: Madarász Orsolya fogászati asszisztens

Cím:
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 2.
Telefon: 47/378-404

Rendelési idő:
Kedd: 07:00–14:30
Csütörtök: 12:00–19:30


Védőnői ellátás:

Védőnők: Demeter Erika Tünde
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Telefon: 47/378-010
E-mail: vedono@taktaharkany.hu
Általános tanácsadás: Hétfő–péntek: 8.00–9.00
Várandós tanácsadás: Szerda: 9.00–12.00
Csecsemő- és kisded tanácsadás: Csütörtök: 10.30–12.30
Iskolai tanácsadás: Kedd: 9.00–12.00

Gyógyszertár:

Szent Mihály Gyógyszertár
Gyógyszertárvezető: dr. Spak Éva szakgyógyszerész
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 1/B
Telefon: 47/378-012
Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7:30–16:00
Péntek: 7:30–13:30

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT


Intézményvezető: Kristófné Tóth Emese

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozók:
Kristófné Tóth Emese, Lamosné Szabó Melinda
Cím: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 32.
Telefon: 47/378-013
E-mail: szocszolg66@freemail.hu

Idősek Klubja

Vezető gondozó: Horváthné Ádám Szilvia
Cím: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 38.
Telefon: 47/578-013

Konyha

Élelmezésvezető: Lajcsák Istvánné
Cím: 3922 Taktaharkány, Magtár u. 17.
Telefon: 47/378-055

TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mb. igazgató: Vízkeletiné Juhász Judit
Mb. igazgatóhelyettesek:

Bukovenszkiné Bodnár Éva
Szabó Mónika

Cím: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
Telefon:
47/378-022
E-mail: taktaiskkvt@freemail.hu

Honlap: http://www.taktaisk.hu

 1.9 Szerv által alapított lapok

TAKTAHARKÁNY HONLAPJA

IMPRESSZUM

Kiadó, tartalomszerkesztő: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Telefon: 47/378-001
Fax: 47/378-014
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu
Web: http://www.taktaharkany.hu
Felelős kiadó: dr. Szemán Ákos polgármester


Webszerkesztő: Me-NET Kft.
Cím: 3516 Miskolc, Felhő utca 7 sz.
Telefon: 46/555-344
E-mail:menet@menet.hu
Web:http://www.menet.hu
Ügyvezető: Mezővári Attila
Mobil:
70/295-88-59

www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.bukovenszki.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

www.classiczenekar.hu
© 2014-2017 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.